AMIRAL CONSULT oferă asistenţă profesională clienţilor noştri pentru înţelegerea corectă a problemelor manageriale din organizaţiile lor, identificarea soluţiilor optime şi implementarea acestora. Managementul strategic sau operaţional, marketingul, precum şi managementul de proiect toate sunt arii în care, cu o atitudine entuziastă, lucrând cu onestitate şi simţ al competenţei, investim orice energie pentru ca afacerea clienţilor noştri să-şi păstreze o ţinută înaltă şi competitivă. Pentru a ne îndeplini acest angajament, eforturile noastre se regăsesc în zona de cercetare, analiză şi evaluare. De asemenea oferim servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor cu finanțare neramburasabilă